เรียนต่อที่นิวซีแลนด์

เรียนภาษาที่ต่างประเทศ เลือกโรงเรียนที่..

ประเทศนิวซีแลนด์  “ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวและบ้านของแกะ” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Aotearoa เป็นภาษาเมารี ที่แปลว่า เมฆยาวสีขาว ตั้งโดยชาวเมารีเป็นชาวพื้นเมืองท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ของประเทศแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือเกาะเหนือ(North Island) และเกาะใต้ (South Island) มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่นๆ มากที่สุด แต่หลายคนก็ตั้งใจที่จะไปเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต 

เนื่องจากมีภูมิประเทศที่สวย มีภูเขาและทุ่งหญ้ารายล้อม แถมคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่เป็นแกะก็ได้ (ใช่หรอ! ฮ่าๆ) ที่กล่าวออกไปแบบนั้นเพราะประเทศนี้เขาอ้างอิงว่า นวนประชากรแกะมากกว่าจำนวนมนุษย์ในประเทศซะอีก คนนิวซีแลนด์จะเรียกตัวเองว่า New Zealandia แต่เรามักจะเรียกกันติดปากว่า คนกีวี (Kiwi) ผู้คนประเทศนี้ค่อนข้างเป็นกันเอง มีความสุภาพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน ว่ากันด้วยเรื่องของอากาศ เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้อากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวก็ไม่ได้หนาวจัด มีฝนตกตลอดปี โดยอุณหภูมิแต่ละฤดูจะเฉลี่ยอยู่ที่..

ฤดูร้อน เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 16-25 องศาเซลเซียส    ฤดูใบไม้ร่วง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 13-19 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เดือนมิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 8-13 องศาเซลเซียส       ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน - พฤษจิกายน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 11-17 องศาเซลเซียส


ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละโรงเรียนจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล และอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

และได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA) โดยที่ประเทศนิวซีแลนด์นักเรียนจะต้องเรียนมัธยมเป็นระยะเวลา 7 ปีการศึกษา 

(Year 7 – Year 13) มีทั้งที่เป็นของรัฐบาล และ ของเอกชน นักเรียน ต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 11 ปีขึ้นไป สำหรับ Year 7 และ ช่วงอายุ 13 ปีขึ้นไป 

สำหรับ Year 9 ทุกโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์จึงมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งประเทศ


เงื่อนไขของการไปเรียนภาษาและทำงานไปด้วย จะต้องมีวีซ่านักเรียน

งเรียนคอร์สเรียนภาษา (Full time) 14 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อขอวีซ่านักเรียน 

จะสามารถทำงานได้หลังเลิกเรียนและทำงานเต็มวันในวันหยุด  โดยจำกัดชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ค้นหาเมืองที่ต้องการ

Visitors: 10,456