Brisbane

Brisbane

About the country where in the earth
บริสเบน เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด ของรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย บริสเบนเป็นเมืองที่อยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแม่น้ำบริสเบน ไหลผ่านบนที่ราบระหว่างมอร์ทันเบย์ กับเทือกเขาเกรตดิไวดิง (Great Dividing Range) ส่วนชื่อเมืองตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ เซอร์โทมัส บริสเบน
 
About the city
1. มีประชากร 2.2 ล้านคน
2. ใช้ภาษาอังกฤษ สำเนียงออสซี่
3. เป็นเมืองใหญ่ที่สงบ
4. มีพื้นที่สีเขียว(ธรรมชาติ)เยอะ
5. เป็นเมืองที่ติดกับทะเล
6. เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
 
Cost of living
- ค่าน้ำดื่ม ขวดขนาดเท่าขวดไวน์ 21 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 525 บาท
- ค่าอินเทอร์เน็ต 8 Mbps ต่อเดือน  60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 1,500 บาท
- ค่าซักแห้งประมาณ 7 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 175 บาทต่อครั้ง
- ค่ารักษาพยาบาล พบแพทย์ 1 ครั้ง ใช้เวลา 15 นาที ราคาอยู่ที่ 67 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 1,675 บาท
- ค่ายา 1 แผง 12 เม็ด 15 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 375 บาท
- ค่าตัดผมชาย 29 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 725 บาท
- ตั๋วหนัง 1 ที่ 14 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 350 บาท
- ค่าสมาชิกฟิตเนส 53 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 1,325 บาท 
 
Accommodations
- ห้องเช่า 1 ห้องนอน ในตัวเมืองประมาณ 1,648 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 41,210.25 บาทต่อเดือน
- ห้องเช่า ห้องนอน นอกเมืองประมาณ 1,217.03 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 30,425.75 บาทต่อเดือน
- ค่าห้องพัก 450 ตารางฟุต 1,371 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 34,275 บาทต่อเดือน
- ค่าห้องพัก 900 ตารางฟุต 1,665 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 41,625  บาทต่อเดือน
 
Transportations
- รถไฟใต้ดินนิยมจ่ายเป็นรายเดือน เฉลี่ยอยู่ที่ 55ดอลลาร์ออสเตรเลีย 134  หรือ 3,350 บาท (ถ้าเป็นนักเรียนจะได้รับส่วนลด)
- ค่าแท็กซี่ ราคามิตเตอร์เริ่มต้นที่ 4 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 100 บาท
- สำหรับรถโดยสารประจำทาง คนออสซี่เขาจะมีบัตรที่เรียกว่า Go Card เป็นบัตรที่ใช้สำหรับรถสาธารณะ
 
***สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่มี Contact กับทาง City Council จะมีบัตรนักเรียน ซึ่งมีสัญลักษณ์ QR บนบัตร ก็จะสามารถใช้ลดราคาได้ ครึ่งหนึ่งโดยประมาณ ทั้งรถเมล์ รถไฟ และเรือ บุคคลที่มีสิทธิ์รับส่วนลดเช่นเดียวกับนักเรียน ก็คือ คนแก่ อายุเกิน 60 และ คนออสซี่ที่ตกงาน ก็จะได้รับส่วนลดนี้เช่นกัน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรเมื่อจ่ายเงินค่าโดยสาร
 
Go Card เป็นบัตรที่ไว้ใช้แทนเงินสดสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะเป็น รถระจำทางสาธารณะ รถไฟ เรือเฟอร์รี่ และรถราง ซึ่งก็จะแบ่งเป็นโซนๆ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ cbd คือ brisbane city zone 1 แต่ละจุดจะมีป้ายบอกว่าเมืองที่คุณต้องการจะไปอยู่ในโซนไหราคาเท่าไหร่ 
เงิดมัดจำราคาบัตรอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ125 บาท ยกเลิกบัตรเมื่อไหร่ก็จะได้เงินจำนวนนี้คืนมา 
สามารถเดินทางได้ภายในรัฐควีนส์แลนด์ ทุกครั้งเวลาที่ขึ้นและลงรถจะต้องแตะบัตรที่แถบสีเหลือง หากครั้งไหนลืมก็โดนปรับ 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ125 บาท ในครั้งนั้น บัตรปกติของผู้ใหญ่สีน้ำเงิน ถ้าเป็นนักเรียนจะเป็นสีเขียว ได้ลดครึ่งราคาจากราคาตามตาราง 
ส่วนนักเรียนต่างชาติก็ได้สิทธิซื้อสีเขียว แต่ต้องเป็นหลักสูตรระยะยาวที่มีดีกรีสำหรับนักเรียนภาษาไม่สามารถซื้อได้ 
เพราะตอนซื้อต้องแสดงบัตรนักเรียน ที่มีโลโก้ Translink ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกบัตรอยู่แล้ว บัตร นักเรียนภาษาไม่มีโลโก้
 
Food and price/Meal
- ค่าอาหารต่อมื้อรวมน้ำดื่ม 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 250 บาท ต่อท่าน
- แฮมเบอร์เกอชิ้นใหญ่ fast food  11 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 275 บาท
- ไข่ 1 โหล 4.97 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 124.25 บาท
- ชีส 500 กรัม 7 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 175 บาท
- ขนมปังสำหรับ 2 ท่าน 2.17 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 54.25 บาทต่อวัน
- น้ำดื่ม 1.5 ลิตร 3 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 75 บาท
- Coke/Pepsi 0.33 ลิตร 5 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือ 125 บาท
 
Airport and tickets
ท่าอากาศยานบริสเบน หรือที่เรียกสั้นๆว่า “สนามบินบริสเบน” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการการเดินทางสู่เมืองบริสเบน (Brisbane) 
และเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย โดยเป็นสนามบินที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองรับเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 
เพื่อทดแทนสนามบินเดิมที่มีขนาดเล็ก และได้กลายมาเป็นหนึ่งในสนามบินหลักของออสเตรเลียในปัจจุบัน 
 อาคารผู้โดยสารในประเทศ เป็นอาคารหลักของสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของพื้นที่สนามบิน ออกแบบอาคารในลักษณะทรงโค้ง 
มีอาคารเทียบเครื่องบินยื่นออกจากตัวอาคารหลัง 3 อาคาร ใช้รองรับผู้โดยสารในประเทศเป็นหลัก  
 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของสนามบินและไม่ติดกับอาคารผู้โดยสารในประเทศ 
เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมที่มีอาคารเทียบเครื่องบินยื่นออก 2 ข้าง มีความสูง 4 ชั้น ใช้รองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นหลัก 
จากสนามบินเข้าตัวเมืองใช้บริการรถไฟของ Airtrain Australia รถไฟเร็วใช้ได้ ข้อมูลจาดเว็บบอกว่าออกจากสนามบินทุกๆ 15 นาที 
ใช้เวลาประมาณ 25 นาทีก็ถึงตัวเมืองบริสเบน
 
Currency rate 
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย  =  25 บาท
 
Weather
ภูมิอากาศของเมืองบริสเบนจัดอยู่ในกลุ่มเขตกึ่งร้อนชื้น (humid subtropical climate) มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 16-25 องศาเซลเซียส และบริสเบนได้รับแสงแดดโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวันตลอดทั้งปี จึงทำให้บริสเบนเป็นเมืองที่มีอากาศอบอุ่นทุกฤดู
ฤดูร้อน ช่วงธันวาคม – กุมภาพันธ์     21 - 29.8 องศาเซลเซียส     ฤดูใบไม้ร่วงช่วงมีนาคม – พฤษภาคม   15 – 25  องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวช่วงมิถุนายน – สิงหาคม       11 – 21  องศาเซลเซียส      ฤดูใบไม้ผลิช่วงกันยายน – พฤษจิกายน 15 – 25  องศาเซลเซียส
 

 
Traveling in a country
จากที่กล่าวไปเบื้องต้นเวลาการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลของรัฐควีนส์แลนด์ชาวออสซี่มักนิยมใช้บัตร Go card ซึ่งราคาของแต่ละอย่าง 
แต่ละจุดหมายไปทางก็จะแตกต่างกัน
 
1. เรือ CityCat สีฟ้าของเมืองบริสเบน ออกวิ่งทุกๆ 20 ถึง 30 นาที ระหว่างเวลา 5.50 ถึง 23.20 น. ไม่เว้นวันอาทิตย์และ public holiday โดยวิ่งไปและกลับจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงใต้ ไปสิ้นสุดที่ท่าเรือ Bretts Wharf ทางตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้ยังมีเรือข้ามฟาก Cross River Ferry ที่วิ่งซิกแซ็กข้ามแม่น้ำไปและกลับระหว่างท่าเรือ North Quay ที่อยู่ใกล้กับสะพาน Victoria Bridge กับสวนสาธารณะ Mowbray Park มีราคาค่อนข้างแพง เพราะระยะทางข้ามฟากแค่ประมาณ 200 เมตร ค่าโดยสาร $ 1.80 หรือ 45 บาท
 
2. The Loop  เป็นบริการรถเมล์ฟรีที่วิ่งรอบบริเวณตัวเมือง ซึ่งออกทุกๆ 10 นาทีในวันธรรมดาระหว่าง 7.00 ถึง 18.00 น. ส่วนรถเมล์ที่คิดค่าโดยสารสายอื่นๆ จะออกวิ่งทุกๆ 10 ถึง 20 นาทีในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 5.00 ถึงเที่ยงคืน ในวันเสาร์ เริ่มวิ่ง 6.00 น. 
ถึงประมาณเที่ยงคืน และในวันอาทิตย์รถจะออกวิ่งด้วยความถี่น้อยกว่าในช่วงวันอื่นๆ และจะหยุดวิ่งเวลา 19.00 น.

3. รถไฟ เครือข่ายรถไฟด่วน Citytrain มี 7 สาย โดยจะวิ่งไปไกลถึง Gympie North ทางทิศเหนือ (ชายฝั่งซันไชน์โคสท์) และวิ่งไป Nerang และ Robina ทางทิศใต้ (ชายฝั่งโกลด์โคสท์) รถไฟทุกสายวิ่งผ่านสถานี Roma Street สถานี Central และ สถานี Brunswick Street
 
4. ภายในตัวเมืองบริสเบน มีระบบทางจักรยานที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ การเดินทางด้วยจักรยานเป็นทางเลือกที่มีความสนุก 
และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากจะปั่นไปเรียนหรือทำงาน ก็ยังสามารถปั่นเที่ยวตามทางเลียบแม่น้ำบริสเบนหรือตามเส้นทางอื่นๆได้อีกด้วย
 
***ข้อควรระวัง ห้ามนำของกินและเครื่องดื่ม ขึ้นมากินบนรถไม่ว่าจะเป็น รถเมล์ รถไฟ และเรือ 
    หากฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน $150 หรือ 3,750 บาท
  
Points of Interest & Landmarks
- Roma Street Parkland เป็นสวนสาธารณะ ที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับความนิยมมากในเมืองบริสเบน 
เต็มไปด้วยไม้ดอกไม่ประดับ พืชพันธุ์นานาชนิด เหมาะมากสำหรับการไปเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ
 
- Customs House หากคุณเป็นสายนั่งชิลและอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดหรูและคลาสสิค สถานที่นี้เหมาะมากที่คุณจะไปเยือน 
ตั้งอยู่ในย่านใจกลางย่านธุรกิจของบริสเบน ที่นี่เป็นตึกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ด้านในยังมีร้านอาหารที่คนออสซี่นิยมไปรับประทานกันบ่อยๆ อาหารอร่อย ขนมรสชาติดี แถมวิวสะพานข้ามแม่น้ำสวยๆอีกด้วย
 
- Gallery of Modern Art  สถานที่จัดนิทรรศการของศิลปินมากมาย ที่รวบรวมผลงานสุดเจ๋งของพวกเขามาแสดงให้แก่สาธารณะชนได้ดู มีทั้ง รูปปั้น ภาพวาด และศิลปะแขนงอื่นๆไว้อีกเพียบ หากกำลังมองหาสิ่งน่าสนใจ ที่นี่ก็ไม่ควรพลาด 
 
- City Hall Brisbane City Hall ตั้งอยู่ตรงมุมถนน Adelaide กับถนน Albert ถือเป็นแลนด์มาร์คของเมือง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเที่ยวชมเมืองที่ไม่ว่าใครก็ต้องแวะมาถ่ายรูปตัวเองกับศาลากลางสักรูป ด้านหน้าศาลากลางเป็นจัตุรัสเล็กๆ มีรูปปั้นของพระเจ้าจอร์จ อดีตกษัตริย์อังกฤษ งามสง่าอยู่บนหลังม้า
   
 
Visitors: 8,988